Política de privadesa

1. Avís legal

El domini d’Internet andarserveis.com, així com tots els drets de propietat intel·lectual o industrial del lloc web, el disseny, logotips, signes distintius i continguts són propietat de Grup Andar SL amb NRT L-313330-N i amb domicili social a Avd. Joan Marti 131 Escala A 4t3 – Encamp

  • L’usuari, mitjançant l’accés a tots els continguts que formen part del lloc web, podeu visitar, obtenir informació de serveis, dirigir comunicacions, etc.
  • Aquest accés implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions i els termes d’ús continguts en aquest avís legal. L’objectiu d’aquest lloc web és oferir als clients i/o usuaris informació relativa a productes i serveis d’Andar Serveis
  • Andar Serveis es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web o de la configuració i/o presentació del mateix.
  • Caminar Serveis No respon de l’inadequat funcionament del seu portal web per causes imputables com a tasques de manteniment, incidències que afectin operadors internacionals, una configuració defectuosa dels equipaments de l’usuari o la incapacitat per admetre els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.
  • Aquest web opera des del Principat d’Andorra, i els seus termes d’ús es regeixen per les lleis del Principat d’Andorra. Les parts se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans, que han de resoldre d’acord amb el dret vigent al Principat d´Andorra.

2. Disposicions generals:

Us informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractada exclusivament per Grup Andar SL en qualitat de responsable.

  • Grup Andar SL és titular d’aquest lloc web. Grup Andar SL us informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al nostre apartat 4.
  • El contacte i la contractació de productes i serveis oferts a través d’aquest lloc web per Grup Andar SL només es pot fer per persones majors de 18 anys. En cas que Grup Andar SL comprovi que les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.
  • No han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals (núm. compte, adreça….) sense que ens posem en contacte amb vostè primer. Totes les dades personals només es demanen amb contracte signat per ambdues parts.

3. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a Grup Andar passarà a formar part d’un arxiu titularitat de Grup Andar degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

Aquest lloc web i aquesta empresa es desenvolupen i actuen des del Principat d’Andorra, i els seus termes d’ús es regeixen per les lleis del Principat d’Andorra. Les parts se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans, que han de resoldre dacord amb el dret vigent al Principat dAndorra.

Responsable del tractament de les vostres dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

La responsable del tractament és Grup Andar , les dades d’identificació i contacte es detallen a l’apartat 1 d’aquesta política de privadesa.

Responsabilitat de Protecció de Dades:

La responsabilitat de protecció de dades és de Grup Andar, a qui pot contactar per correu electrònic info@andarsl.com o info@andarserveis.com

5. Altres destinataris, inclosos prestadors de serveis:

En cas que, per aconseguir les finalitats dels serveis demanats, sigui necessari, les vostres dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:

* Proveïdors de serveis amb què Grup Andar SL ja té contractes els quals hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, cosa que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i confidencialitat apropiada que estableixi la mateixa llei de protecció de dades que Grup Andar SL.

* Administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per als fins en ella definits.

* Entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.

Canvis a la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a canvis eventuals d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En qualsevol cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa us serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.